Disclaimer

Op het gebruik van deze website: www.soscounseling.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

SOS counseling streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie  aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat SOS counseling niet in voor volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SOS counseling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

SOS counseling garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.

Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met SOS counseling te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. SOS counseling heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SOS counseling aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendommen

Alle publicaties van SOS counseling zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag er niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat SOS counseling daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.