Privacy statement

SOS counseling is zich bewust van de AVG. SOS counseling is zich ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die met het ontwikkelproces van cliënten, bedrijven, scholen of organisaties te maken hebben. De gegevens (naam, adres, telefoonnummer en email) worden gebruikt om contact te leggen met cliënten en deze te onderhouden.

Afspraken en relevante aantekeningen worden bewaard in google drive of op een externe harde schijf. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.

SOS counseling verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De gegevens blijven in bezit van SOS counseling en zullen niet aan derden verstrekt worden. Ze worden verwijderd als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de begeleiding van cliënten, bedrijven, scholen of organisaties of als het contact eindigt.

Voor begeleidingstrajecten geldt een maximale bewaartijd van 18 maanden. Voor workshops/trainingen 24 maanden.

De financiële administratie wordt 7 jaar bewaard i.v.m. de belastingdienst.

SOS counseling maakt alleen gebruik van functionele cookies, niet van analytische cookies.

Zorgvuldigheid en behoud van privacy zijn belangrijke waarden die wij dan ook naleven.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen neem dan contact op via info@soscounseling.nl