Voor bedrijven, organisaties en scholen ontwikkel ik workshops en trainingen op maat. Deze trainingen gaan over stress en daaraan gerelateerde onderwerpen. De trainingen zijn helder, niet zweverig en praktisch. Ze bieden inzicht in stressbeleving en er worden tools aangeboden om op een andere manier om te kunnen gaan met stress.

Thema’s voor de trainingen kunnen zijn: inzicht in stress, andere manier van omgaan met stress, inzicht in eigen kwaliteiten en de ‘irritante’ kwaliteiten van collega’s, prioriteiten stellen, bevorderen van vitaliteit.

Aanvullend kunnen persoonlijke gesprekken gevoerd worden met medewerkers en kan er  een individueel begeleidingstraject gestart worden.

Bedrijven, organisaties en scholen kunnen een traject afsluiten m.b.t. preventief of curatief advies op het gebied van stressmanagement en het begeleiden van hun werknemers hierin.