Traject: stress de baas

Intake

Hierin onderzoek ik samen met de cliënt de persoonlijke en werk achtergrond. Ik ga in gesprek met de cliënt: ik luister kritisch en stel vragen die er voor zorgen dat we bij de kern van het probleem komen. Op deze manier maken we een analyse van de problematiek.

De intake duurt 1,5 uur.

Counseling gesprekken:

Ik voer minimaal 5 gesprekken van 1 uur met de cliënt. Tijdens deze gesprekken gaan we dieper in op de oorzaak van de problemen, de aanwezigheid van patronen, belemmeringen en stressoren. Gezamenlijk formuleren we hoe de cliënt er in de toekomst anders mee om wil gaan.  We creëren samen meer inzicht, overzicht en heldere doelen. Als counselor zal ik de cliënt motiveren en activeren tot het ondernemen van stappen in zijn/haar veranderproces.

Doorgaans is de frequentie van de gesprekken eenmaal per 14 dagen. Ik werk met verschillende werkvormen en opdrachten. Tussen de gesprekken door is contact per telefoon of mail altijd mogelijk. De gesprekken kunnen plaatsvinden op  mijn counselings-locatie (Houten), binnen het eigen bedrijf, op een externe locatie of tijdens een wandeling in de buitenlucht.

Afsluiting:

Tijdens het 5e gesprek wordt bekeken of en in welke vorm nazorg nodig is. Het kan nodig blijken om meerdere gesprekken in te plannen. Uiteraard worden extra gesprekken na overleg en met toestemming van de werkgever ingepland.

Overleg over cliënten vindt alleen plaats met hun toestemming. In overleg met de cliënt informeer ik de werkgever rechtstreeks over de voortgang en/of via de casemanager  of bedrijfsarts. Als bedrijfscounselor ben ik neutraal en onafhankelijk. De gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. Dit is een voorwaarde voor een veilige basis en de vertrouwensband tussen cliënt en counselor. De cliënt moet zich vrij  kunnen uiten en op alle probleemgebieden moeten de  mogelijkheden onderzocht kunnen worden.

Kosten

De kosten voor bovenstaand traject (intake en 5 gesprekken) zijn: € 599,- (excl BTW)

Aanvullend gesprek: € 100,- (excl BTW)