Saskia

Ik ben Saskia Hollemans en een expert op het gebied van stress, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Als er behoorlijk wat stress is, de druk hoog is, de adrenaline goed aanwezig, ben ik op mijn best!

Inmiddels weet ik dat voor langere tijd onder druk staan en te veel stress ervaren heel ongezonde gevolgen kan hebben.

In december 2015 ben ik door een hartinfarct een tijd uit de running geweest. Het revalidatietraject dat ik heb doorlopen en het daarop volgende 2e spoortraject vanuit mijn werk, hebben me doen inzien dat ik andere keuzes moest gaan maken. Mijn lichaam heeft een enorme waarschuwing afgegeven: niet subtiel, maar wel erg nodig. Al snel bleek dat er op lichamelijk gebied voor mij niet heel veel winst te behalen viel: eigenlijk was ik gezond en fit. Op mentaal vlak bleek, na flink wat weerstand van mijn kant, nog een hoop werk aan de winkel te zijn.

Ik heb het inzicht gekregen dat ik zelf een deel van mijn hartklachten heb gecreëerd. Ik ben van mening dat stress en op een ‘ongezonde’ manier met spanning en verdriet omgaan, invloed heeft op het lichaam. In mijn geval is mijn hart letterlijk verkrampt door het niet goed omgaan met stress, spanning en verdriet.

Voor mij was het noodzaak om een andere weg in te slaan: zowel privé als op mijn werk. Ik besloot om na 18 jaar uit het onderwijs te stappen en te gaan werken als casemanager bij een arbodienst. Hier begeleidde en adviseerde ik zieke werknemers en hun leidinggevenden. De ervaringen uit mijn eigen re-integratieproces zorgden voor een goed inzicht in de situatie van zieke werknemers. Inmiddels werk ik weer in het onderwijs als expert/adviseur en begeleid ik leerkrachten die een leerling met extra zorg en een specifieke hulpvraag in de klas hebben. Ook in het onderwijs is (helaas) stress een steeds groter wordend probleem.

Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van stress en mij professioneel te ontwikkelen heb ik de opleiding tot stress counselor gevolgd. Een pittige opleiding waar je als cursist zelf ook flink ‘bloot’ gelegd wordt. Mijn eigen stressoren kwamen duidelijk naar voren en voor mijzelf is duidelijk waar mijn stress vandaan komt en hoe ik er anders mee om kan gaan. Dit lukt steeds beter, maar het blijft alert zijn en steeds opnieuw keuzes maken.

Graag onderzoek ik samen met jou waar jouw stress vandaan komt, hoe je je er bewust van kan worden en hoe je er op een andere manier mee om kunt gaan.