Stress de baas
bedrijfscounseling

Bedrijfscounseling heeft als algemeen doel werknemers gezond aan het werk te houden of op een goede manier terug te laten keren naar werk. Het kan ingezet worden als middel om het ziekteverzuim te verminderen.
Bedrijfscounseling vindt plaats met respect voor de waarden van de werkgever en de gewenste organisatiecultuur.
Het individuele doel bepaalt de werknemer (als cliënt) zelf.

Wanneer kan bedrijfscounseling ingeschakeld worden?
Als er in de werk- en/of privésituatie factoren zijn die het werk negatief beïnvloeden en tot verminderd functioneren en ziekteverzuim(kunnen) leiden.
Voorbeelden hiervan zijn:
• stress, werkdruk, zware mentale belasting, overspannenheid en burn-out
• functionerings- en loopbaankwesties
• samenwerkingsproblemen (met collega’s of leidinggevende)
• privéproblemen: balans werk/privé

Als bedrijfscounselor help ik op deskundige, neutrale, onafhankelijke en betrokken wijze medewerkers, bedrijven en organisaties bij het voorkomen en oplossen van werk- en privéproblemen, die de inzetbaarheid en het welzijn belemmeren.
In aansluiting hierop adviseer ik het management of de HR-manager hierover.

Het ‘stress de baas’ traject is maatwerk.
Samen met de cliënt (werknemer) onderzoek ik waar hij/zij tegenaan loopt in het werk en wat er nodig is om beter te kunnen functioneren. Waar komt het verzuim vandaan en is er een stressor (op het werk of privé) aanwezig die het verzuim veroorzaakt?

De cliënt krijgt inzicht in de problemen die er zijn, wordt er zich bewust van en leert keuzes te maken waardoor hij/zij op een andere manier leert omgaan met zijn problemen/stressor.
De cliënt kan op deze manier een blijvende verandering inzetten en de balans tussen werk en privé verbeteren, persoonlijk groeien en productiever zijn.
Hierdoor zal het ziekteverzuim dalen.

De voordelen:
• Snellere werkhervatting en kostenbesparend
• Korte wachttijd en maatwerk
• Gericht op de werksituatie en oplossingsgericht
• Praktisch en doelgericht
• Kortdurend en directe communicatielijnen
• Werknemer voelt zich serieus genomen en gehoord