Individuele coaching:

Plan een vrijblijvende belafspraak als intake van 15 minuten. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Ik behandel je vraag en gegevens discreet.

Tarief per sessie van 60 minuten:  €75 per uur incl. btw

Gemiddeld 1x per 2 weken een sessie.

Trajecten duren meestal niet langer dan 10 sessies.

Andere professionals kunnen ingeschakeld worden als dat wenselijk is.

Indien de afspraak niet binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal het tarief in rekening gebracht worden.

Binnen 2 weken na het versturen van de rekening dient het verschuldigde bedrag te zijn overgemaakt.

Workshops-trainingen:

Voor bedrijven, organisaties en scholen wordt er een offerte op maat gemaakt.

Er wordt vooraf een gesprek gepland om het doel en de beginsituatie vast te stellen.

Het vaststellen van het tarief wordt bepaald door: duur, inhoud, voorbereiding, aantal deelnemers en individuele begeleidingstrajecten.

Bedrijven, organisaties en scholen kunnen een traject afsluiten m.b.t. preventief of curatief advies op het gebied van stressmanagement en het begeleiden van hun werknemers hierin.